ALLELUIA – HÁT LÊN NGƯỜI ƠI
Lm. Thành Tâm – Trần Sỹ Tín

ĐK. Chúa yêu trần thế (Alle-Alleluia) đã chết cho đời (Alle-Alleluia) và đã sống lại (Alle-Alleluia) hát lên người ơĩ (Al-le-lu-ia) Hát lên người ơi! (Alle-Alleluia) Sáng tươi huyền diệu (Alle-Alleluia) là một kiếp người (Alle-Alleluia) được Chúa yêu thương (Alle-Alleluia)

1. Mừng hát hỡi những ai xuôi triền thất vọng, mừng hát hỡi những ai ôm niềm đau. Vì có Chúa Tình yêu đang ở với ta.

2. Mừng hát hỡi những ai lê đời khó nghèo, và ai trơ trụi ngay trên giường chết. Vì có Chúa Trời đất đang ở với ta.

3. Mừng hát hỡi những ai mong cuộc đổi đời, và ai đang dựng xây cho trần giới. Vì có Chúa Tạo Hóa đang ở với ta.

4. Mừng hát hỡi những ai mơ mùa thái hòa, và ai đang mạnh tay tắt lửa chiến. Vì có Chúa Bình yên đang ở với ta.