MẸ VÔ NHIỄM 1
Thế Thông


ĐK. Lạy Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội Đẹp như cánh hoa huệ giữa đời Chẳng vương tì vết hay bợn nhơ Đẹp như câu kết muôn bài thơ Hồn con chiêm ngắm nhan Mẹ xinh Tiến dâng trái tim yêu hết tình

1. Xin cho con mỗi ngày thêm mến Mẹ Xin cho con biết rời xa bến mê Để sống thánh ân Để sống xứng danh với con Mẹ Chí nhân Để xứng đáng hơn Được Chúa đoái thương Suốt đời trung tín luôn

2. Xin cho con trung thành yêu mến Mẹ Xin cho con trung thành với Thánh ân Để suốt tháng năm tỏa chiếu ánh đăng Sống cuộc đời chứng nhân Đời sống trở nên bài hát mến thương Cuộc đời sẽ ngát hương

3. Xin thương xem giữ gìn khỏi vết tội Luôn trung trinh một bài ca suốt đời Từ máu của con Tình mến sắt son Dẫu cuộc đời héo hon Nhận lấy trái tim Lòng mến cháy luôn Chân tình Mẹ với con