MẸ VÔ NHIỄM 2
Thế Thông


1. Lạy Mẹ Vô nhiễm khiết trinh không vương bụi trần Cánh sen tinh tuyền giữa bùn nhơ xinh tốt vô ngần Mẹ được Chúa Trời thưởng ban phúc vinh cao Cúi xin Mẹ lành dắt dìu đường trần sầu đau

ĐK. Lạy Mẹ Vô nhiễm mãi trắng trong không vương tội nguyên Mẹ là hòm thiêng máng chuyển muôn muôn ngàn thánh ân Lòng Mẹ ôi rất tinh tuyền vì Mẹ không vướng tội truyền nguyện Mẹ dủ thương giúp con qua biển trần gian

2. Mẹ là trăng sáng dắt con qua đêm mịt mờ Ngước trông lên Mẹ ôi hồn thơ hạnh phúc vô bờ Mẹ là nẻo đường dắt con tới quê Trời mơ Bước theo chân Mẹ cõi lòng ngập tràn bình an