TÌNH CHÚA NHÂN TỪ
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1.
Chúa ơi Chúa ở đâu khi trần gian khổ sầu khi tình yêu nhiều gian truân khi đời con nhiều vương vấn. Chúa ơi chớ lặng thinh khi trần gian ngục hình khi tình yêu ngàn hy sinh khi đời con lắm điêu linh

ĐK. Con vững tin tình Chúa nhân hiền con vững tin tình Chúa vô biên con vững tin tình Chúa ân thiêng tình Ngài miên viễn. Giang cánh tay Ngài đón đưa con trong trái tim Ngài ủi an con đôi mắt hoen lệ thứ tha con tình Chúa yêu mãi vẹn tròn

2. Chúa ơi Chúa hồng ân hy vọng cho gian trần tâm hồn rung nhịp kinh dâng cung lòng ngân lời “Xin vâng” Chúa ơi Chúa tình yêu bên đời con sớm chiều dẫu tình yêu ngàn cô liêu theo Ngài ý nghĩa cao siêu

3. Chúa ơi hướng về Cha xin hồng ân chan hoà xin tình yêu đẹp muôn hoa xin nguồn vui đời thánh hóa Chúa ơi ban bình an ân tình thánh hóa tuôn tràn đưa tình qua ngàn gian nan vui đời bên Chúa hân hoan