SAO CHÚA NỠ BỎ RƠI TÔI
Sơn Dương


1. Ngoài kia bao người thấy tôi, họ mỉa mai tôi họ khinh tôi mà nói rằng: Người đó tin cậy Chúa, mà sao Chúa ở đâu! Hãy đến xin giải cứu, để hắn thoát trầm luân.

ĐK. Ôi Thiên Chúa tôi, ôi Thiên Chúa tôi, sao Chúa nỡ nỡ bỏ rơi tôi.

2. Bủa vây giữa bọn ác ôn, họ chọc xuyên thâu bàn tay tôi, chân của tôi. Và chúng đã giày xéo này thân nát bầm thâm, từng đốt xương nhìn thấu, mà sao Chúa ở đâu?

3. Phần chúng, chúng nhìn (xem) tôi, rồi cười say sưa và chia nhau bộ áo tôi. Lạy Chúa xin phù giúp, và xin Chúa đừng xa, hãy đến cho kịp lúc, đời tôi sẽ bình an.

4. Và tôi mang lời (cao) rao, để người nơi nơi, ngợi ca danh một Chúa Trời. Hãy đến hỡi dòng dõi nhà Gia Cóp của Ngươi, hãy đến kình thờ Chúa hỡi dân Israel.