HÂN HOAN MÚC NƯỚC
(Đáp ca lễ đêm Phục Sinh)

Sơn Dương


1. Thiên Chúa của Tôi, Đấng cứu độ Tôi, Tôi sẽ hằng cậy tin và chẳng khiếp sợ. Chúa sức mạnh Tôi, Tôi sẽ ngợi khen, xin Chúa hãy trở nên, phần rỗi của Tôi.

ĐK. Con hân hoan múc nước, con hân hoan múc nước nơi suối cứu độ.

2. Ta hãy tụng ca, danh Chúa quyền cao, ban bố mọi kỳ công cho dân khắp nơi. Chúa chính là vua, danh Chúa toàn năng, muôn nước từ trần gian, hãy nhớ đừng quên.

3. Muôn nước trần gian, tay Chúa dựng nên, ta hãy cùng truyền rao việc làm Chúa Trời. Ôi hỡi người (Si) On, mau hãy mừng vui, Thiên Chúa Israel, ở giữa nhà ngươi.