SAY MEN HỒNG ÂN
Sơn Dương


1. Dâng về Thiên Chúa rất dịu hiền, lời kinh thiết tha thành tâm, trong lắng sâu con nguyện cầu. Đây lời cảm mến tri ân Ngài, vì ơn Thánh bao năm qua, Thiên Chúa ban đầy dư tràn. Con quỳ lạy Thiên Chúa nhân từ, tình Ngài cao vút mây trời, vượt trội trên hết muôn loài. Con đâu có chi để đền đáp, bao Thánh Ân Ngài ban cho, Chúa ơi con xin tạ ơn.

ĐK. Lạy Chúa, con say men tình yêu Ngài, con đê mê hồng ân Ngài, trong trái tim Cha nhân từ bi. Lạy Chúa, con xin dâng về nhan Cháa, khúc ca tâm tình cảm tạ, vì tình Ngài quá bao la.

2. Con tựa nai khát mong tìm về, dòng suối mát trong bình yên vương nắng ban mai hồng ân. Bao ngày lạc bước nay con về, Ngài dang cánh tay nhân hiền, ôm ấp con vào trong lòng. Ôi tình Thiên Chúa cao vời, biển rộng sông núi muôn trùng, làm sao đem sánh cho bằng. Con đâu có chi mà dâng Chúa! Nhưng Chúa ơi này con đây, trái tim say men hồng ân.