XIN DÂNG
Sơn Dương


1. Dâng lên, nguyện dâng lên, lòng thành con dâng lên, xin dâng niềm tin yêu, dâng trời trái tim của con. Dâng lên ngàn yêu thương, hướng lòng con về Chúa, dâng trời xác hồn con, dâng Ngài trót cả đời con.

ĐK. Nguyện dâng, nguyện dâng lên Chúa, rượu bánh thơm ngát hương, từ bao cần lao năm tháng, đượm tình con thiết tha. Nguyện xin, Chúa ơi thương nhận, như lễ vật chiều Canvê.

2. Dâng lên ngàn hương hoa, từ ngàn bong lúa mới, xin dâng nhành nho tươi, kết thành bánh ngon rượu thơm, dâng lên đời lao công tháng ngày trong cuộc sống xin là lễ tình yêu chân thành tiến dâng về Cha.

3. Xin dâng đời con đây dù nhiều khi nguy khó, xin dâng mọi âu lo trong đời Chúa thương nhận cho. Xin dâng đời gian truân, lúc đời con hạnh phúc bao ngày sống đời con, nên của lễ trên bàn thờ.