CHÚA ĐÃ YÊU CON
Sơn Dương


1. Tình yêu Thiên Chúa, đã yêu thương thế gian ngàn đời, từ trong hoang tối, Chúa tác tạo thế gian xinh tươi. Biển xanh sông núi muôn loài, Chúa cho con có trong đời hưởng ơn phúc lộc, cao vời thay tình Chúa bao la. Và rồi từ đó Chúa yêu thương đã sinh làm người, và Ngài tự hiến chết treo mình đớn đau nhục hình. Vì yêu Chúa xuống dương trần, gánh thay tội lỗi chúng sinh, và dẫn đưa về, suối hồng ân bên Chúa yêu thương.

ĐK. Yêu con Chúa đã yêu con, ngàn đời Ngài vẫn yêu con, bao nhiêu, năm tháng trôi qua, nhưng Ngài, còn nguyên khối tình. Con xin dâng hết tâm tư, cảm tạ tình Chúa yêu thương, dâng lên đây trái tim con, đáp đền tình Chúa cao vời.

2. Ngài là Thiên Chúa, dẫn đưa con bước trong tình yêu, Ngài là chân lý, sáng soi đường bước con mỗi ngày. Hồng ân Thiên Chúa cao vời, soi đường dẫn lối con đi, không bước sai lầm, vì Ngài là đường lối yêu thương. Tạ ơn Thiên Chúa, suối yêu thương chứa chan hồng ân, vì tình yêu Chúa, con lấy gì đáp ơn cho vừa. Tình Ngài trong trái tim con, cháy lên lửa mến yêu thương, xin hát khúc nhạc, ca ngợi tình Thiên Chúa vô biên.