CHÚA LÀ BÌNH AN
Sơn Dương


1. Con xin được đến phụng sự Chúa, bằng tình yêu mến trong mọi người, nguyện xin Chúa hãy dùng con này, để trở nên khí cụ của Ngài, đem lời Chúa cho khắp nơi. Cho con là ánh hồng lửa mến làm bừng lên trái tim mọi người, là tha thứ đến nơi oán hờn, là tình thương đến nơi hận thù, như là Thiên Chúa tình yêu.

ĐK. Chúa chính là, bình an cho khắp gian trần, chính là nơi con náu nương. Nguyện lạy Chúa xin cho đời con được bình an trong tim Chúa luôn, con nào ước mong gì hơn.

2. Con xin dùng chính lời của Chúa, làm hành trang bước chân vào đời, vì lời Chúa chính lời an bình, và nuôi sống những ai tìm nghe, như là của ăn nước Trời. Xin đem Chúa vào trần gian và truyền thông đến cho mọi người, vì nguốn sống chính lời Chúa Trời, để ai sẽ được đời đời, vui hưởng hạnh phúc trời cao.

3. Chúa chính là gia nghiệp đời con, là nguồn vui sống con từng ngày. Ở bên Chúa con còn lo gì, bàn tay Chúa ấp ủ chở che, con đầy bình an Chúa Trời. Con xin một chỗ được nghỉ ngơi là ở trong trái tim của Người. Từ trong trái tim Người tuôn tràn, nguồn sức sống xuống cho trần gian an bình cho khắp mọi nơi.