ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ
Tác giả: Nguyễn Khắc Tuần

ĐK. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần, tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ủi an vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.

1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, sá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì, chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ chi Mẹ ơi.

2. Trần gian lụy sa nhuốm màu tang đắm đuối, trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người. Đường trần gian say đắm không bến bờ, không bến bờ, phút gian nan trông vào ai, nương vào ai Mẹ ơi.

3. Mẹ ơi giờ đây con thực tình thống hối, con đường xưa tội lỗi nguyện xa cách rời, xa cách rời. Và quỳ đây con muốn không dâng gì, không dâng gì, mắt con trông lên Mẹ yêu, âm thầm nhìn Mẹ thôi