VANG KHÚC NGỢI KHEN
Sơn Dương


1. Con vang khúc nhạc ngợi khen Chúa là Thiên Chúa, vì đã yêu Con, nên Ngài đã sinh xuống trần, bao gian khó nguy nan và muôn khổ đau trong đời, Ngài đã từng sống cuộc đời là thế nhân.

ĐK. Con vang khúc hoan ca, dâng về Thiên Chúa của Con. Bao tháng ngày đời Con là lời kinh tiến dâng lên Ngài. Vì đã yêu Con Ngài ban muôn ơn phúc lành, Con dâng trọn trái tim và xác thân làm lễ dâng.

2. Con say khúc nhạc tình yêu, Chúa trời tặng ban, vì chính nơi Ngài tuôn tràn nguồn ơn phúc lành, Con xin đến bên Ngài tựa nương cánh tay nhân từ, và suốt đời con được ở trong Chúa luôn.

3. Duy nơi Chúa Trời là nơi con hằng tựa nương, bởi trái tim Ngài chính là nguồn ơn cứu độ cho Con sống trong đời ngày đêm biết trông lên Ngài, để suốt đời con được Ngài hằng trở che.