TÌNH CHÚA
Sơn Dương


1. Trong đêm tối hồng hoang, Chúa yêu thương con từ đó, dựng đất trời đẹp xinh, Chúa đặt con giữa thế gian, và ban nhiều hồng ân, cho con là con Chúa trời cao.

ĐK. Chúa mãi là Thiên Chúa, tình yêu chan chứa vô bờ, con lấy gì tạ ơn, ơn Ngài cao ngất trời xanh, con đã bao phen rồi xa tình yêu Chúa chí nhân, xin thứ tha lỗi lầm, cho đời con mãi bình an.

2. Ôi Thiên Chúa của con, đã yêu con từ ngàn xưa, bỏ ngai trời quyền cao, xuống trần mang lấy xác thân. Vì Chúa là tình yêu, Chúa chính là Thiên Chúa của con.

3. Bao nhiêu lỗi lầm con, đã treo Chúa trên Thập Giá, đổ máu đào vì yêu, cứu chuộc nhân thế khắp nơi, chịu muôn ngàn khổ đau, chết treo mình hoang vắng đồi cao.

4. Con dâng trót đời con, dẫu con vẫn hoen tội lỗi, vì Chúa là Tình Yêu, Chúa hằng tha thứ chúng con, nguyện Chúa hằng chở che, cho con được xa lánh tội khiên.

5. Con đâu có là chi! Sánh sao cho bằng tình Chúa, vì con tựa giọt mưa, Chúa là mênh mông Thái Dương, từ cao thẳn trời xanh, ánh mắt Ngài luôn dõi nhìn con.