MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Sơn Dương


1. Chúa hằng dạy con, thờ kính Chúa Trời, Chúa hằng bảo con, hãy yêu người ta, như chính thân mình, nơi Chúa đây nguồn suối tình yêu, trên thế gian này mọi con người, đều là anh em, bởi tay Thiên Chúa tác sinh. Đây điều răn mới, mà Chúa ban truyền, con hằng ghi nhớ, lời Chúa dạy con, xin Chúa nhân từ, ban xuống tâm hồn con ngày đêm, con biết tôn thờ một Chúa Trời, và cùng yêu mến mọi người như chính mình con.

ĐK. Tiếng Chúa trong con, dạy con kính Chúa trên Trời, và yêu hết tấm lòng con. Cùng yêu mến nhau như chính thân mình vì nơi thế gian muôn nước chung cùng một Cha Chúa trên Trời.

2. Như dòng nến cháy rực sáng bàn thờ, đây niềm cảm mến, nguyện dâng Trời cao, con hướng tâm hồn, lên Đấng con hằng luôn cậy tin, xin hãy cho con được bên Ngài, và cho con sống bình an, trong trái tim Ngài. Xin Ngài ở trong, hồn con mọi ngày, xin dạy bảo con, đường lối tình yêu, xin dắt con vào, trong giới răn Ngài để từ đây, con sống chan hòa ở giữa đời, và điều răn Chúa được truyền cho khắp mọi nơi.