GIÊSU! CON TÌM NGÀI
Sơn Dương


1. Con đi tìm kiếm Ngài bằng một đôi chân lê bước, lang thang ở giữa đời tìm Ngài con biết chốn nao. Vào đời con đang kiếm tìm, con biết tìm Thiên Chúa ở đâu? Xung quanh người khó nghèo tìm hạt cơm khô manh áo, nhưng con còn chối từ sẻ chia những nỗi khó khăn, để rồi con đi đi mãi biết đâu tìm gặp Chúa từ nhân!

ĐK. Con muốn đi, tìm Chúa ơi ở đâu? Xin hãy cho con gặp Chúa từ nhân.

2. Giêsu Ngài chính là: một người đang cơn nguy khốn, giang tay chờ tấm lòng từ bi xoa những vết thương, vậy mà con đâu thấy Ngài, con mãi tìm, con mãi tìm đâu? Giê Su còn đó là: một người tha hương xa xứ, đang mong gặp tấm lòng ủi an cho những nhớ nhung, vậy mà con đi qua đó nhưng con nào một chút cảm thông.

3. Ta đi vào giữa đời tìm tình yêu thương Thiên Chúa nhưng bao lần qua rồi người bạn đang muốn thứ tha, vậy mà ta luôn chối từ, ta đã, làm đau buốt tình thân! Có những lần chính Ngài cùng đường ta đang chung bước, đó chính là những người khổ sầu bao nỗi đắng cay, Ngài là anh em ta đó ta hững hờ chẳng thấy Ngài đâu!

4. Giêsu Ngài chính là tình yêu thương không biên giới, cho con gặp gỡ Ngài bằng tình yêu mến thiết tha. Lạy Ngài cho con thấy Ngài trong những người đang sống cùng con. Giêsu mà con tìm là Người bên con chung sống, Giêsu Ngài chính là: tình yêu trong chính trái tim. Lạy Ngài cho con yêu mến cho con một đời sống vì yêu.