CON VẪN LUÔN CẦN CHÚA
Sơn Dương


1. Nếu Chúa là rạng đông, thì con xin làm giọt nắng. Nếu Chúa là mùa xuân, thì con như cánh Mai vàng. Nếu Chúa là Trăng tròn, thì con như rằm tháng Tám. Như hè sang lộng gió, Ngài nâng con như cánh diều. Và Chúa như hơi hơi thở, đời con sao thiếu được Ngài!

ĐK. Phải đâu con đang sống, nhưng chính Ngài đang sống cùng con, vì nếu thiếu ơn Ngài suốt đời con sẽ không nghĩa gì. Xin được luôn bên chúa dưới cánh tay từ bi nhân hậu, vì con biết con luôn vẫn cần Ngài suốt trong cuộc đời.

2. Nếu Chúa là bài ca, thì con xin là câu hát. Nếu Chúa là dòng sông, thuyền con suôi bến an bình. Nếu Chúa là biển rộng, thì con xin làm ngọn sóng. Như đồng xanh bát ngát, đẹp thay con như cánh cò. Và Chúa như con đường, Ngài cho con bước vào đời.