AI MUỐN THEO TA
Lm. Kim Long


ĐK. Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình. Nhận vác thánh giá mỗi ngày mà theo Ta.

1. Ai yêu chính mình hơn Ta, không đáng làm môn đệ Ta. Ai liều mạng sống vì Ta thì được sống muôn đời.

2. Không ai có thể theo Ta khi vẫn còn ham lợi danh. Ai từ bỏ hết vì Ta thì được gấp trăm lần.

3. Theo Ta sẽ bị khinh khi lao lý hành hung tử vong. Nhưng ngàn đời sẽ mừng vui vì phần phúc trên trời.