CA LÊN ĐI 10
Lm. Kim Long


1. Từ miền thiên cung ca lên đi, trần đời hiệp chung ca lên đi. Non xanh chập chùng sóng nước mông lung khắp cõi không trung, hãy hát vang mọi nơi.

ĐK. Cùng ngàn sinh linh ca lên đi, hòa thành muôn kinh ca lên đi. Câu thơ đẹp tình khúc hát tôn vinh tiến Chúa quang minh, Đấng mến thương muôn đời.

2. Từ trời hừng đông ca lên đi, ngàn vạn kỳ công ca lên đi. Hoa tươi ruộng đồng nắng thắm non sông sóng lúa mênh mông, hãy hát vang mọi nơi.

3. Vòm trời cao xanh ca lên đi, nguyệt cầu long lanh ca lên đi. Sương gieo đầu cành liễu rũ mong manh gió mát đêm thanh, hãy hát vang mọi nơi.muôn đời.