CA LÊN ĐI 6
Lm. Kim Long


1. Khi ánh bình minh dâng cao dâng, từng đàn chim đùa vui ca hát.

ĐK. Xin thần thánh trên thiên đình ca lên đi. Xin trần thế muôn phương cùng ca lên đi. Tiếng tán tụng vang cung trời ngợi khen Chúa uy linh muôn đời.

2. Khi bóng hoàng hôn rơi lung linh, màn trời đêm đẹp muôn tinh tú.

3. Khi gió mùa xuân thơm muôn hương, và ngàn hoa đẹp tươi phô sắc.

4. Khi nắng hạ điểm tô muôn hoa, màu vàng tươi đẹp trên nương lúa.

5. Khi gió về biển khơi reo vui, cuồn cuộn dâng trào muôn con sóng.