CHÚA ĐÃ PHỤC SINH
Lm. Kim Long


Tinh tú đêm nay chói ngợp trời. Sông Ngân vằng vặc ánh vàng trôi. Trên bờ suối bạc ai đã bắc cầu chuyển khối vui. Tinh tú đêm nay chói ngợp trời. Sông Ngân vằng vặc ánh vàng trôi. Trên bờ suối bạc ai đã bắc cầu chuyển khối vui. Buồn ngấm hàng mi lệ ứa trào. Hương lòng thờ kính gửi Trời nao? Tín đồ mất Chúa ôi cô quạnh. Mỏm đất trơ vơ cả huyệt sầu. Bỗng đâu gió đẩy đất rung rinh, thôn nữ sấu tan vội ngoảnh nhìn. Hai chàng xiêm áo in màu tuyết. Reo vang, reo vang: Thiên Chúa đã phục sinh. Reo vang, reo vang: Thiên Chúa đã phục sinh.