LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG
Sơn Dương


Cùng ra đi Ta mang Tin Mừng đến muôn miền, dù gian lao nhưng Ta vẫn hoài vững tâm, lòng hân hoan vui hát ca là lời truyền rao chân lý, cho thế trần lời Thiên Chúa trổ bông.

ĐK. Lúa chín cánh đồng bao la, lung linh từng bông lúa vàng, lời Chúa xưa như đang sai Ta, nào đứng lên đi mau đi mau nên thợ gặt trên cánh đồng xa. Tiến bước với lòng hân hoan, chung tay gặt lúa nước trời, vượt khó khăn qua bao gian nan, lòng quyết tâm Ta hiên ngang đem Tin Mừng gieo khắp mọi nơi.