CHÚA DẪN BƯỚC TA
Sơn Dương


1. Ra về lòng ta sướng vui, vì lời Chúa dẫn đường ta về. Chúa là bình minh sáng ngời Ngài đưa bước dẫn đường ta đi.

ĐK. Lòng hân hoan ta mau bước đi, cầm tay nhau qua bao khó nguy, đem tin mừng cho khắp nơi nơi.

2. Ta cùng hoà vang khúc ca, tạ ơn Chúa dẫn đường bước ta, Chúa cùng đường ta bước đi vào thế giới xây đời yêu thương.