CON NAY SẼ LẤY GÌ
Lm. Kim Long


ĐK. Con nay sẽ lấy gì mà đền đáp Chúa ơi, Chúa ơi, bởi biết bao ơn lành mà Chúa đã khứng ban. Này đây con dâng lên, dâng lên chén cứu độ, một lòng tin yêu, một lòng tin yêu, ca tụng uy danh Chúa muôn đời.

1. Giữa lúc con than van thân con khốn khổ cơ cùng, con vẫn cậy trông. Khi lòng ngợp sầu thương, con đã tuyên ngôn rằng: mọi người đều giả dối.

2. Dẫu khó nguy truân chuyên, con luôn giữ lời đoan nguyền, ngay trước toàn dân. Ôi thực là đẹp thay ai chết nơi nhan Ngài vì một lòng nghĩa tín.

3. Hiến lễ dâng tri ân, môi con khấn nguyện âm thầm danh thánh Thượng Đế. Xin thề nguyền từ nay đi trước tôn nhan Ngài, trọn một niềm cậy tin.