NIỀM TIN VÀO ĐỜI
Sơn Dương


1. Xin đặt niềm tin vào Chúa Kitô, xin được trở nên chứng nhân giữa đời. Kìa từng nhánh lúa thơm đã chín vàng trên cánh đồng, mời gọi ta hãy cùng vào gặt lúa nước Trời.

ĐK. Đây niềm tin con luôn đặt vào bàn tay Thiên Chúa. Xin trọn đời con xin được làm nhân chứng cho Ngài.

2. Đây lời của Chúa nguồn sống linh thiêng, xin được truyền rao đến cho muôn người, nào cùng nắm tay nhau bước hiên ngang trên khắp miền, và dựng xây nước Trời bằng đời sống yêu thương.