MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Sơn Dương


1. Mẹ ơi, nơi ngai thánh trên Trời cao, xin nhìn xuống đoàn con thơ, nơi trần thế đầy chông gai, bơ vơ sợ hãi trăm bề. Mẹ thương, giang tay đến che trở con, cho con nép bên Mẹ hiền thì con có đâu sợ chi!

ĐK. Mẹ hằng cứu giúp, Maria, Mẹ hằng cứu giúp, nơi thế gian này xin Mẹ luôn chở che chúng con. Tình Mẹ đẹp hơn muôn vì sao lấp lánh trên trời. Ca vang khúc nhạc đoàn con dâng hết cho Mẹ.

2. Mẹ ơi, xin thương xót xứ đạo con, gieo mầm kết hạt yêu thương, cho tình mến được đơm hoa, quê hương thơm ngát mọi nhà. Mẹ thương, xin liên kết muôn bàn tay, bên nhau đắp xây xứ đạo ngày tươi sáng thêm niềm tin.

3. Mẹ ơi, xin thương xót gia đình con, nơi Mẹ tấm lòng bao la, chan hoà ví tựa khơi xa, thông ban ơn Thánh Chúa Trời. Niềm tin, anh em chúng con giờ đây, ca khen nữ vương thiên đàng là nơi chúng con cậy trông.

4. Mẹ ơi, xin liên kết gia đình con, trong tình mến đầy yêu thương, cho cuộc sống được an vui, khi xa cội rễ quê nhà. Giờ đây, bên nhau chúng con cần xin, ban cho chúng con an bình ở trong cánh tay mẹ luôn.