HOA MÂN CÔI
Sơn Dương1. Không lời nào hơn kinh tình yêu con hát dâng Mẹ, kết thành tràng hoa thơm lừng hương trong tiếng cầu kinh, đây là nhành hoa Mân Côi hồng, xinh đẹp rạng rỡ giữa muôn hoa, kính dâng lên Mẹ xin đoái nhận lòng con tiến dâng.

ĐK. Ôi Maria Mẹ là nơi chúng con nương nhờ, thông ban ơn thiêng cho bao người biết đến kêu xin. Ôi Maria tình mẹ hơn núi cao biển lớn, con xin dâng Mẹ đây tấm lòng trong Hoa Mân Côi.

2. Như một tràng hoa đây lời kinh tha thiết dâng Mẹ, kết bằng tình yêu, đây đoàn con vang khúc hoà ca, xin Mẹ gìn giữ chúng con luôn, xin Mẹ dìu bước chúng con đi, khó nguy giữa đời con có Mẹ chẳng lo lắng gì.