MẸ SẦU BI
Sơn Dương


ĐK. Mẹ sầu bi mắt thẫm lệ nhoà, bên cây Thập Tự cao Giêsu nhục hình, cõi lòng Mẹ như dao đâm thấu nát, chính vì tội khiên nhân loại chúng con.

1. Mẹ bên Thánh Giá con Mẹ treo thân xác đoạ đày. Vì tội nhân gian như dao nhọn đâm thấu trái tim. Mẹ hằng đồng công trên đồi cao cứu chuộc chúng con. Lạy Mẹ từ bi xin ngày đêm giữ gìn đoàn con.

2. Mẹ Maria, ôi tình Mẹ cao vút mây trời, lòng Mẹ bao la luôn chan hoà như nước khơi xa. Mẹ hằng chở che cho đoàn con sống ở thế gian, khỏi mọi hiểm nguy cho đoàn con sống đời bình an.