MỪNG BỔN MẠNG GIUSE
Thơ: Phạm Kim Tuyến
Nhạc: Sơn Dương


1. Tháng ba nay đã trở về, lòng con sung sướng ngợi ca quan Thầy, quan Thầy hai tiếng thân thương, soi đàng dẫn lối ngày đêm mong chờ.

ĐK. Tên Ngài cao cả uy nghi, làm cho trần thế ngợi khen Chúa Trời.

2. Khấn xin Cha Thánh Giuse, Ngài là gương sáng đẹp trong gia đình, xin Ngài luôn dẫn dắt con, theo đường ngay chính về bên Chúa Trời.