ÔI MARIA
Lm. Vương Diệu


ĐK. Ôi Ma - ri - a, vì thương nhân thế lỗi lầm. Ôi Ma - ri - a vì thương con cái khôn nguôi. Mẹ đã đến. Mẹ nhắn nhủ Mẹ đã khóc xót xa. Ôi Ma - ri - a lời con tha thiết khấn xin. Ôi Ma - ri - a lòng con yêu mến trông cậy. Mẹ đứng đó, xin đoái nhìn: Chúng con cầu khẩn Mẹ.

1. Xin đoái nhìn con cái trông Mẹ thương cứu giúp. Nơi trần gian nguy khó luôn vững tâm cậy trông. Mẹ ôi! Xin Mẹ thương giúp chúng con. Mẹ ôi! chúng con phó thác nơi Mẹ.

2. Thế gian đầy tội lỗi, kiêu ngạo và độc ác. Nhưng tình thương của Chúa không nỡ tiêu diệt ngay. Mẹ ơi, xin Mẹ hãy thương chúng con. Mẹ ơi, giúp con sám hối lỗi lầm.

3. Biết bao lần Mẹ đến, bao lần Mẹ đã khóc, bao lần Mẹ thở than. Mẹ vẫn thương đoàn con. Mẹ ơi, chớ gì con biết lắng nghe. Mẹ ơi, chớ gì con khóc với Mẹ.