THEO MẸ
Lm. Vương Diệu


ĐK. Mẹ ôi, con theo Mẹ, đi con đường mà Chúa đã đi, đi con đường mà Mẹ đã đi khi xưa. Mẹ ôi, con theo Mẹ dẫu cho đường tràn ngập khó khăn, đầy tối tăm, xin Mẹ dìu dắt con.

1. Đường khổ giá là đường đi tới Thiên Đàng. Đường hy sinh là đường đi tới vinh quang. Đường nhỏ hẹp là đường đưa tới sự sống. Đường chông gai là đường đi tới thành công.

2. Người của Chúa, trọn đời theo Chúa không ngừng. Dù hy sinh một lòng cương quyết kiên trung. Theo Chúa luôn, là đời của các Vị Thánh Đời yêu thương là đời chan chứa hồng ân.

3. Này đoàn con, lặn lội dõi bước theo Mẹ. Lòng hân hoan luôn luôn theo Chúa trung kiên. Dù khó nghèo, dù đường gian khó nguy biến. Mẹ thương xem phù trì dẫn dắt ngày đêm.