BÓNG CHIỀU VƯƠNG
Nguyên Dũng


1. Khi bóng chiều vương khắp nơi khi Chim tìm bầy về tổ ấm. Con hướng tâm lên Mẹ nguyện Mẹ dủ thương. Trong lúc màn đêm buông xuống con đến bên Tôn Nhan Mẹ, để náu nương để ngắm dung nhan Mẹ.

ĐK. Nay con náu thân bên Tôn Nhan Mẹ, nhẹ cất lên lời kinh với tâm tình kính tin. Nay con sướng vui bên Mẹ cao sáng tiếng ca cung đàn tấu lên nhịp nhàng mừng kính danh Mẹ.

2. Con có Mẹ thương đỡ nâng, tim con dạt dào niềm hạnh phúc, những lắng lo đã cạn lòng tràn bình an. Cho dẫu gặp bao gian khó con vẫn vui tươi yêu đời, chẳng xá chi vì có Mẹ đây rồi.

3. Nhân Đức Mẹ hướng dẫn con kiên tâm thực hành lề luật Chúa. Soi lối cho con tìm về nguồn yêu thương. Ân phúc Mẹ thật cao quý Chúa đã thương yêu ban tặng, cả bốn phương hằng tán dương danh Mẹ.