CON DÂNG MẸ
Nguyên Dũng


1. Con dâng Mẹ bài ca, giai điệu ngân nga lời ca thiết tha. Tiến dâng Mẹ ngàn hoa, kết từ phương xa sắc hương đậm đà.

2. Đây hoa lòng tươi xinh, đây ngàn lời kinh mừng Mẹ hiển vinh. Trước nhan Mẹ nến cháy, hương trầm lan bay, tỏa hương ngào ngạt.

3. Ôi Mẹ thật cao sang, Chúa đã trao ban lộc thiêng chức chan. Ngắm nhan Mẹ sáng láng, diễm lệ nguy nga sáng hơn ngọc ngà.

4. Con có Mẹ từ bi, con còn lo chi dù bao khó nguy. Tháng năm dài con vẫn có Mẹ thương ban phúc ân ngập tràn.

ĐK. Tâm tư con thiết tha, cảm tạ Mẹ Ma Ri A. Có Mẹ con thật an vui Có Mẹ phù hộ chúng con Con nay vang tiếng ca Kính Mừng Mẹ Ma Ri A. Chúa đã ban nhiều ơn thiêng phúc lạ xuống trên Mẹ.