HÀNH KHÚC NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO VIỆT NAM
Tác giả: Lm Ân Đức


ĐK: Vui ca hát lên bạn trẻ Công giáo Việt Nam, từ khắp bốn phương trời gặp gỡ sum vầy. Cùng tuyên xưng đức tin hòa cùng lời ca tôn vinh, tán dương chúc tụng tình yêu Cha thắm xinh. Mang trong tim mình dòng máu, xứng đáng miêu duệ con cháu, tiên nhân, thánh nhân bao đời, viết nên sử xanh tuyệt vời rạng rỡ nơi nơi.

1/ Bạn ơi thắp sáng lên niềm tin, để danh Cha trên trời hiển vinh. Sống đúng Tin Mừng để thành chứng nhân hy vọng sáng tươi. Bác ái là đây sứ mạng Chúa trao mọi thời mọi nơi.

2/ Nào ta mau tiến về nhà Cha, niềm vui đang chan hòa gần xa. Chứng tá Tin Mừng, loan truyền bốn phương sứ điệp mến thương. Có Chúa cùng đi trăm ngàn khó nguy ta còn sợ chi