LÊN ĐƯỜNG CÙNG NGƯỜI
Tác giả: Lê Đức Hùng


1/ Anh có thấy, thấy Người đang giang tay gọi mời? Chị có nghe, nghe Người đang gọi mời bước tới? Bạn có hay, bạn có hay Người đang chờ bạn mau tiến bước, tiến bước cùng Người.

ĐK: Lên đường, lên đường cùng Người lội dòng nước ngược, cùng Người vượt thác cheo leo. Lên đường, lên đường cùng Người xuống vực hố sâu qua núi qua đồi qua sông qua đèo. Về đồng lúa phì nhiêu, về nguồn suối tình yêu.

2/ Bao lớp trước sống niềm tin trung kiên tuyệt vời. Dòng máu tuôn cho niềm tin dậy mầm sống mới. Ngàn bước chân, triệu bước chân cùng lên đường dựng xây thế giới, thế giới hòa bình