NHÌN BẰNG ÁNH MẮT GIÊSU
Tác giả: Lê Đức Hùng


1/ Nhìn bằng ánh mắt bi quan, ta đành mất tuổi xuân huy hoàng. Lòng đầy hoang mang cô đơn ta nghi ngại anh em chung quanh. Con tim ganh ghét héo hon ta quên nhìn gương Giêsu xưa yêu thương tha nhân để mở con tim đến cùng người

ĐK: Hãy nhìn, hãy nhìn, hãy nhìn bằng ánh mắt yêu thương. Hãy nhìn, hãy nhìn, hãy nhìn bằng ánh mắt cảm thông để nhận ra Giêsu nơi mọi người. Hãy nhìn, hãy nhìn, hãy nhìn bằng ánh mắt Giêsu. Hãy nhìn, hãy nhìn, hãy nhìn bằng ánh mắt bao dung để cảm thông và sẻ chia cùng người.

2/ Nhìn bằng ánh mắt Giêsu, ta sẽ thấy đời vui hơn nhiều. Buồn phiền lo âu vơi nhanh cho hy vọng hân hoan lên xanh. Con tim jvui tươi biến dâng khó khăn vượt qua nhanh khi anh khi em khi tôi cùng nhận ra hạnh phúc cuộc đời.