XUÂN ĐÃ SANG
Lm. Kim Long


ĐK. Cành đào đưa tin Xuân đã sang. Ngàn hoa nở tươi chim hót ca, rộn ràng tung cánh bay nhịp nhàng. Nắng ấm quyến gió ngàn khơi, tràn lan đất trời. Rộn ràng hương xuân gieo khắp nơi. Lòng bao thảnh thơi mau đến đây hiệp lời cho vút lên tận trời. Cảm mến chính Chúa tuyệt luân tô thắm mùa xuân.

1. Tiết đông qua mau cho địa cầu, được ánh nắng mới tô đẹp màu. Mùa xuân tung gieo mầm sống mới, nào hát lên người ơi.

2. Ngước trông xuân sang con nguyện cầu: Cuộc sống chất chứa bao buồn sầu. Hồn con trông mong về với Chúa, lạy Chúa xuân trường sinh.

3. Tháng năm qua mau không đợi chờ, hãy hướng tới Chúa vui phụng thờ. Thời gian đưa ta về vĩnh viễn, cùng Chúa vui triền miên.