MẸ LÀ SAO MAI
Nguyên Dũng


1. Mẹ là sao Mai tỏa sáng trên Trời cao. Mẹ là Sao Mai soi lối khắp mọi nơi. Xua màn đêm bao tăm tối, cho bình minh mau vươn tới, đưa con vào ngày mới thật đẹp tươi.

2. Mẹ được ơn thiêng Thiên Chúa đã tặng ban. Mẹ đẹp xinh hơn phụ nữ trên trần gian, Mang triều thiên luôn lấp lánh, như vì Sao Mai chiếu sáng. Tôn nhan Mẹ tỏa sáng vạn hào quang.

3. Mẹ là Sao Mai tỏa sáng giữa màn đêm. Mẹ được ơn thiêng không vấn vương tội khiên, không bợn nhơ luôn thanh khiết mang tình yêu luôn tha thiết, luôn vâng phục lời Chúa đã truyền ban.

4. Mẹ hằng quan tâm nâng đỡ cho đời con. Mẹ thường thương yêu che chở suốt đời con. Nay đời con luôn thăng tiến, bao khổ đau mau tan biến, bao ưu phiền giờ biến thành niềm vui.

5. Mẹ dạy con yêu thắm thiết không nhạt phai. Mẹ dạy con luôn nhân ái chẳng trừ ai, luôn cậy trông nơi Thiên Chúa, trao niềm tin nơi Thiên Chúa, tuân theo lề luật Chúa đã truyền ban.