MỪNG MẸ LÊN TRỜI
Nguyên Dũng


1. Đoàn con dâng lời ngợi ca kính mừng Mẹ Ma - Ri - A. Mẹ được Chúa đón đưa lên Trời, Triều Thần Thánh hát khen ca ngợi, danh Mẹ toả lan khắp nơi. Trần gian tưng bừng hỉ hoan với trọn niềm tin chứa chan. Cả Trời Đất sáng tươi huy hoàng, cả Nhân Thế hát vang nhịp nhàng chúc mừng Mẹ cao sang.

2. Đoàn con nay ở Trần Gian, khấn cầu Mẹ thương ủi an. Nguyện Mẹ giúp chúng con can trường vượt gian khó hiểm nguy trên đường, coi thường mưu ma vấn vương. Từ nay con nguyện thành tâm quyết thực hành theo phúc âm. Nguyện hăng hái dõi theo gương Mẹ, thờ phượng Chúa mến yêu mọi người sống trọn tình nhân ái.

ĐK. Xin cảm tạ tình Chúa bao la đã ban cho Mẹ ân thiêng phúc lạ. Kính mừng Mẹ Ma - ri - A Mẹ lên Thiên Đình hồn xác hiển vinh.