HÃY THẮP SÁNG LÊN
Tác giả: Phan Ngọc Hiến

1/ Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi, ta cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp thêm \

ĐK: Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin GIÊSU. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời

2/ Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên tươi vui đầy tràn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan. Đời hạnh phúc khi sống trao ban, đem tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn hỡi xin chớ hững hờ, xin chớ ơ thờ, Chúa đang đợi trông