MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Trùng Dương


1. Mẹ ơi, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con, thoát cuộc sống lầm than, giữa trần thế gian nan. Mẹ ơi, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con, đời con đắm chìm sâu giữa cuộc sống u sầu.

ĐK. Mẹ hằng cứu giúp thương những ai đang bơ vơ cơ hàn, thương những ai đang đau thương nghèo nàn. Mẹ hằng cứu giúp, Mẹ hằng cứu giúp thương những ai đang gian nan khổ sầu, thương những ai đang gian truân cơ cầu hãy về bên Mẹ.

2. Mẹ ơi, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con, thoát biển sóng trùng khơi, giữa trần thế chơi vơi. Mẹ ơi, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con, đời con biết về đâu giữa trần thế giăng sầu.

3. Mẹ ơi, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con, thoát tội lỗi ngày qua, giữa cuộc sống phong ba. Mẹ ơi, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con, đời con mãi trầm luân trong lầm lỗi gian trần.