MẸ KHÓC THƯƠNG CON NGƯỜI
Trùng Dương


ĐK. Mẹ ơi, đôi dòng lệ Mẹ đã tuôn rơi khóc cho Con Mẹ đau thương thập giá. Mẹ ơi, đôi dòng lệ Mẹ đã tuôn rơi khóc cho con người gian nan một đời.

1. Mẹ ơi, gian trần lầm than khốn khó, gian tà vây khắp nơi nơi, đường đời chỉ thấy chơi vơi xin Mẹ cứu giúp. Mẹ ơi, gian trần Mẹ đã đi qua, kiếp người khổ đau xót xa, đường đời chỉ thấy phong ba, bên Mẹ an hòa.

2. Mẹ ơi, trên đời đầy bao sóng gió, gian trần chỉ thấy âu lo, đường đời chỉ thấy so đo, đau buồn khốn khó. Mẹ ơi, gian trần cuộc sống qua mau, tháng ngày lầm than đớn đau, tình người Mẹ giúp thương nhau, bên Mẹ nhân hiền.

3. Mẹ ơi, con nguyện thành tâm sám hối, cho lời kinh sáng trên môi, tội đời lầm lỗi xin thôi, xin Mẹ cứu giúp. Mẹ ơi, theo Mẹ cùng sống xin vâng, xác hồn đời con hiến dâng, đường đời Mẹ hãy đỡ nâng, bên Mẹ nhân lành.