QUỲ ĐÂY KHẤN DÂNG LÊN MẸ
Trùng Dương


1. Quỳ đây chắp tay nguyện cầu Mẹ ơi, Mẹ đầy ơn phúc. Tình Mẹ bao la trăng sao hải hà, tình Mẹ khoan nhân yêu thương thế trần đang sống gian truân. Quỳ đây ngước trông lên Mẹ Mẹ ơi, Mẹ hằng cứu giúp. Tình Mẹ mênh mông trăng sao trời rộng, tình Mẹ trinh trong thương con hết lòng đang sống long đong.

ĐK. Mẹ Ma - ri - a, Mẹ Ma - ri - a Mẹ Ma - ri - a hiền từ. Xin Mẹ cứu giúp cuộc đời con đây tội lỗi bao vây đời con sóng gió. Mẹ Ma - ri - a, Mẹ Ma - ri - a, Mẹ Ma - ri - a dịu hiền. Xin Mẹ cứu thoát đường đời tơ vương, cuộc sống đau thương dẫn về thiên đường.

2. Quỳ đây kính dâng Mẹ hiền Mẹ ơi, Mẹ đầy ơn phúc. Tình Mẹ vô biên, mênh mông dịu hiền, tình Mẹ khoan dung, thương ai khốn cùng đang sống gian nan. Quỳ đây khấn xin Mẹ hiền Mẹ ơi, lòng Mẹ thương xót. Lòng Mẹ thương con như trăng vừa tròn, lòng Mẹ thương con yêu thương mỏi mòn dẫn bước con đi.