TẶNG VẬT DÂNG NGÀI
Lm. Nguyễn Duy


ĐK: Này con dâng Chúa đây bánh rượu hương hoa ngày mới. Của lễ dâng tiến không thêm gì cho Chúa Chúa ơi. Bàn tay nhỏ bé con lấy gì đền ơn Chúa đây, bao tháng ngày mơ ước vơi đầy, dâng tiến Ngài trọn khối tình say.

1. Bước đi theo Ngài từng bước đi mọi nơi. Rừng xanh lá tươi hãy thác ngàn vượt qua sông núi. Chính Ngài chở che âu yếm gọi con cất cao lời. Còn sung sướng nào xin hiến dâng tim hồng mãi thôi

2. Đón xin ơn Ngài chỉ có đôi bàn tay. Mà ơn Chúa ban ôi bất tận thời gian lớp lớp. Dẫu rằng thời gian trôi lướt hoài bao tháng bao ngày. Ngài luôn rót đầy nhưng chính con vẫn còn lắng vơi.

3. Bánh thơm rượu nồng là chút tấm lòng son. Nguyện dâng tiến lên đây chính tặng vật con yêu mến. Ước gì đời con cánh hồng thơm ngát hương trời. Nguyện xin chấp nhận cho lễ dâng chân thành Chúa ơi.