TIẾNG NHẠC OAI HÙNG

Ns. Hải Linh

ĐK: Tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cõi trời Việt Nam. Tiếng lòng tha thiết con dân nước Nam hòa khúc khải hoàn ca. Đồng thanh ta hát khen mừng bao Đấng Anh Hùng xưa đã thắng gian lao tòa cao chói lói trên trời hiển vinh muôn đời. Đồng thanh ta hát khen mừng bao Đấng Anh Hùng. nay chiến thắng khải hoàn trên nơi phúc vinh sáng ngời.
Hãy lắng nghe chúng con nài xin: Cho quê hương thoát cơn đau thương mau tới ngày bình an tươi sáng. Hãy lắng nghe chúng con nài xin Qua cơn gian nan Gíao Hội vinh quang mau tới ngày rạng chiếu huy hoàng.

1. Kìa gương hiếu trung xưa đã nêu cao tinh thần chiến đấu. Đau đớn gian nan không thở than qua một lời. Ngày nay hiển vinh khắp trời Việt Nam ngàn thu lưu dấu( ngàn thu lưu dấu) Muôn giới hỷ hoan mừng hát vang khắp trời.

2.Một lòng sắt son xưa chịu gươm đao gươm cùm trăng trối. Lướt thắng gian lao ghi chiến công để muôn đời. Ngày nay hiển vinh trên trời mừng vui triều thiên chói lói( triều thiên chói lói) Muôn kiếp vẻ vang hạnh phúc trên cõi trời.
PDF