MẸ LÊN TRỜI
Trùng Dương


1. Mẹ ơi, Mẹ lên trời, trần thế trên đường đầy những chông gai, gánh sầu nặng trĩu đôi vai, xin Mẹ cứu giúp. Mẹ ơi, Mẹ lên trời bừng sáng hào quang chiếu sáng bao la, trần gian vang tiếng hoan ca, tung hô danh Mẹ.

ĐK. Đồng thanh, tung hô Mẹ Ma - ri - a, tung hô Đức Nữ trinh vương, Mẹ tiến bước tươi đẹp hơn trăng, Mẹ tiến bước uy hùng sáng láng. Đồng thanh, tung hô Mẹ Ma - ri - a, tung hô Đức Nữ trinh vương, Mẹ tiến bước lên trời vinh quang, Mẹ trở về với Chúa toàn năng.

2. Mẹ ơi, Mẹ lên trời, thần thánh, thiên đàng rực rỡ muôn hoa, đón Mẹ lòng mãi thiết tha, Mẹ đầy ơn phúc. Mẹ ơi, Mẹ lên trời, hồn xác giờ đây tới Chúa vinh quang, trần gian ca hát ngân vang, ca khen danh Mẹ.

3. Mẹ ơi, Mẹ lên trời, hạnh phúc thiên đàng cùng Chúa quang vinh, chúc tụng Mẹ Chúa uy linh, Mẹ đầy ơn Chúa. Mẹ ơi, Mẹ lên trời, nhìn xuống trần gian sóng gió thương đau, Mẹ ban cho biết thương nhau ra đi theo Mẹ.