CHO CON KÊU TÊN MẸ
Trùng Dương


1. Trần gian biết bao lầm than khốn khó, biết bao khổ đau sóng gió, hãy về bên Mẹ, Mẹ luôn thương yêu. Đường đi, biết bao hiểm nguy bóng tối, biết bao sầu bi chắn lối, hãy về bên Mẹ, Mẹ thương con nhiều.

ĐK. Ôi Ma - ri - a! Ôi Ma - ri - a! Mẹ ơi, Mẹ dịu hiền. Con kêu tên Mẹ những khi chiều về, bình minh nắng sớm đi hết cuộc đời. Ôi Ma - ri - a! Ôi Ma - ri - a! Mẹ ơi, Mẹ hiền từ. Cho con theo Mẹ tháng năm đường dài, lòng Mẹ đuốc sáng soi lối đường trần.

2. Trần gian giống như biển khơi bão tố, biết bao cuồng phong thách đố, hãy về bên Mẹ, Mẹ luôn thương yêu. Đời con, sống bao ngày qua chới với, biết theo cùng ai bước tới, hãy về bên Mẹ, Mẹ thương con nhiều.


3. Mẹ ơi, biết bao ngày qua bước đến, biết đi về đâu tới bến, hãy về bên Mẹ, Mẹ luôn thương yêu. Mẹ ơi, giúp con về đây sám hối, giúp con về đây hối lỗi, hãy về bên Mẹ, Mẹ thương con nhiều.