TIẾNG CON NGHẸN NGÀO
Tv. 87
Lm. Kim Long

ĐK: Đêm năm canh ngày sáu khắc, con than van con cầu khấn Chúa: Chúa ơi nghe tiếng con nghẹn ngào, Ngài che khuất Thánh Điện nơi nao?

1. Tiếng nức nở van nài, thương tình lặng nghe Chúa ơi! Sức mòn từng phút mãi tiêu hao, Chúa đành lặng thinh mãi sao.

2. Chúa khiến để con nằm, trong lòng vực sâu tối tăm, trút thịnh nộ nghiến nát thân con, sóng dồn dập xô lấp luôn.

3. Lúc khốn khổ u buồn, bao bạn bè xa lánh luôn. Biết còn tìm lối thoát nơi đâu, mắt mờ vì bao đớn đau.

4. Giữa chốn tử vong này, ai còn ngợi khen Chúa đâu. Dưới nguyệt ngợp bóng tối thâm sâu, tín thành Ngài ai có hay.

5. Sớm tối đã kêu cầu, mong được nhìn xem Thánh Nhan. Chúa còn ruồng rẫy tới bao lâu, chối từ lời con khóc than.

6. Bóng tối phủ tư bề, thân bằng hùa nhau trách chê. Ngưỡng vọng tình Chúa rất bao la, đoái nhận lời van thiết tha.