MẸ LÀ NỮ VƯƠNG BÌNH AN
Trùng Dương


ĐK. Mẹ ơi Mẹ là Nữ Vương bình an. Thương trần thế gian nan cuộc sống bao lầm than. (Bao lầm than) Mẹ ơi Mẹ là Đức Nữ Trinh Vương. Xinh đẹp hơn ánh dương theo Mẹ tới thiên đường.

1. Dâng Mẹ từng ngày ôi biết bao khổ sầu, qua biết bao khổ đau. Dâng Mẹ cuộc đời hồn con bao yếu đuối, nhiều phen sống buông xuôi. Dâng Mẹ phận người con bước đi theo Mẹ, xin Mẹ hãy chở che. Dâng Mẹ hồn xác tâm tư sống bình an, cho đời hết gian nan.

2. Theo Mẹ từng ngày con bước đi trên đường, quên hết bao sầu vương. Theo Mẹ trọn đời đường đi bao sóng gió, lòng con hết âu lo. Theo Mẹ một lòng con quyết noi gương Mẹ, cho hồn luôn lắng nghe. Cho dù biển sóng phong ba mãi trào dâng, bên Mẹ giúp đỡ nâng.

3. Bên Mẹ dịu hiền quên hết đi ưu phiền, gian khó ôi triền miên. Bên Mẹ từng ngày đời con vui bước tới, đường đi hết chơi vơi. Bên Mẹ là nguồn vui sống như vô tận, tuôn trào bao thánh ân. Bên Mẹ dìu bước con đi giữa trần gian, qua cuộc sống gian nan.