ĐỨC MẸ DƯỚI CHÂN THẬP TỰ
Lm. Trọng Khẩn


1. Lặng đứng dưới chân cây thập tự, Mẹ Ma - ri - a không gục ngã. Lặng đứng dưới chân cây thập giá, Đức Mẹ chỉ gục đầu vâng theo.

ĐK. Mẹ ơi, Mẹ ơi xin cho con theo Mẹ bước lên đồi Can - vê, để con để con thông chia với đau khổ Mẹ đã gánh chịu cho con.

2. Lặng đứng dưới chân cây thập tự, còn ai đau thương hơn Mẹ đâu. Lặng đứng dưới chân cây thập giá, nỗi buồn lòng Mẹ càng dâng cao.

3. Lặng đứng dưới chân cây thập tự, Mẹ không quên con kẻ tội lỗi. Nhìn Chúa chết đớn đau vì ai, Đức Mẹ hiểu tội đời hôm nay.