MẸ KHÓC
Lm. Trọng Khẩn


ĐK. Biết bao lần Mẹ đã hiện ra nhắn nhủ con người: hãy ăn năn và sám hối, hãy ăn năn và sám hối. Tội con người, tội con người đã làm Mẹ khóc thương nhiều.

1. Mẹ Mẹ ơi, Mẹ đã khóc bao nhiêu lần, thế giới vẫn chưa hối hận và con vẫn chưa ăn năn thì Mẹ vẫn còn khóc mãi.

2. Mẹ đã biết nhiều lúc chính con cố tình quên hết những câu đoan nguyền, chạy theo đắm mê, bon chen thì Mẹ vẫn còn khóc mãi.

3. Mẹ đã biết nhiều lúc chính con phản bội, quay gót lãng quên ơn Trời, chạy theo thú vui ăn chơi thì Mẹ vẫn còn khóc mãi.

4. Mẹ đã biết đời sống chúng con vất vả, sương gió nắng mưa dãi dầu và bao khó nguy thương đau làm Mẹ vẫn còn khóc mãi.